Entreprenørtenester

for bedrifter og private

Me finn kvalitetsløysingar

i god dialog med kundane våre
DEI BESTE BESTE LØYSNINGANE finn me gjerne i eit godt, tverrfagleg samarbeid. Me ynskjer å bidra med vår fagkompetanse så tidleg som mogleg og på den måten auka verdien av løysinganme. Send oss ei melding eller ring, så avtaler me eit møte!

12 + 7 =

Løys reknestykket for å vise at du er eit menneske ­­og ikkje ein robot.

EFFEKTIVT GRUNNARBEID Anleggs­avdelinga vår leverer grunnarbeid, som til dømes grøfter, masseforflytning, sprengningsarbeid, planering etc. Me oppnår ei effektiv og rasjonell drift sidan vi har hand om både grøftegraving og rørlegging for våre kunder.

MODERNE MASKINPARK og tett, godt samarbeid med kunden gir gode føresetnader for eit vellukka resultat. Når me plussar på med dyktige fagfolk bak spakane klarer me det meste innan vårt felt på ein god måte.

BÅDE BEDRIFTER OG PRIVATE er naturlege kundar for anleggsavdelinga vår. Med ulike maskinstørrelsar og god kapasitet på transport kan me ta på oss små og store jobbar. Me er fleksible og snur oss raskt rund om det trengs.

DEI BESTE LØYSNINGANE finn me gjerne i eit godt, tverrfagleg samarbeid. Me ynskjer å bidra med vår fagkompetanse så tidleg som mogleg og på den måten auka verdien av løysingane. Send oss ei melding eller ring, så avtaler me eit møte!

13 + 15 =

Løys reknestykket for å vise at du er eit menneske ­­og ikkje ein robot.

KONTAKT­­INFORMASJON

Tlf: 53 42 84 80
post@vvsbomlo.no
­

Hollunds­­dalen 7 ­
5430 Bremnes | Bømlo

OPNINGSTID

Måndag:­
Tysdag:­
Onsdag:­
Torsdag:­
Fredag:­
Laurdag:­
Sundag:
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
Stengt­
Stengt

Butikken vår

Me har butikk og lokaler i Hollundsdalen, velkommen innom!

KONTAKT­­INFORMASJON

Tlf: 53 42 84 80 ­post@vvsbomlo.no­

Hollunds­­dalen 7
5430 Bremnes

OPNINGSTID

Måndag:­
Tysdag:­
Onsdag:­
Torsdag:­
Fredag:­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­

Butikken vår

Me har butikk og lokaler i Hollundsdalen, velkommen innom!