Anlegg

Moderne maskinpark og tett, godt samarbeid med kunden gir gode føresetnader for eit vellukka resultat.

Når me plussar på med dyktige fagfolk bak spakane klarer me det meste innan vårt felt på ein god måte. Frå mindre oppdrag til store, tunge anleggsarbeid for våre kundar; grunnarbeid, som til dømes grøfter, masseforflytting, sprengingsarbeid, planering etc.

Me oppnår dessutan ei effektiv og rasjonell drift når me har hand om både grøftegraving og røyrlegging for våre kundar.

EFFEKTIVT GRUNNARBEID

Anleggs­avdelinga vår leverer grunnarbeid, som til dømes grøfter, masseforflytning, sprengningsarbeid, planering etc.

Me oppnår ei effektiv og rasjonell drift sidan vi har hand om både grøftegraving og rørlegging for våre kunder.

MODERNE MASKINPARK

Moderne maskinpark og tett, godt samarbeid med kunden gir gode føresetnader for eit vellukka resultat.

Når me plussar på med dyktige fagfolk bak spakane klarer me det meste innan vårt felt på ein god måte.

Både bedrifter og private er naturlege kundar for anleggsavdelinga vår. Med ulike maskinstørrelsar og god kapasitet på transport kan me ta på oss små og store jobbar. Me er fleskible og snur oss raskt rund om det trengs.

MINIRENSEANLEGG

VVS Bømlo er forhandlar av KLARO Minireinseanlegg. Dei er konstruerte for effektiv reinsing av avløpsvatn frå hus og hytter.

Reinseanlegga er enkle i si tekniske oppbygging og blir installerte med «plug and play» kablar og kontaktar. Det er lett å tilpassa løysingar til individuelle behov, sidan våre minireinseanlegg blir leverte i tankar av glasfiber, plast eller betong. Dei blir leverte av anerkjente produsentar, gjennomgår grundig testing og held høg kvalitet for å sikre driftsikkerheit og levetid. 

Les meir her.