Havbruk og skip

Havbruk og oppdrett er i rivande utvikling og me er med på å gi aktørane i bransjen gode idear og gjennom¬tenkte løysingar.

Bømlo er ein stor fiskeri- og oppdrettskommune. Våre kundar spenner frå innovative, små bedrifter til det største oppdrettsselskapet i verda. Vår fremste oppgåve er å vera med og utvikle og levera løysingar som gir høg oppetid på produksjon, og god utvikling og helse for fisken.

Me trur på praktisk innovasjon – nytenking ­basert på fagleg erfaring og kreativitet. Små og store forbetringar som me utviklar saman med kundane. Der vår røyrtekniske kompetanse møter kunden sine ynskje og krav. Slik bidreg me til tekniske løysingar med høg kvalitet og lønsemd for kundane våre.

Havbruk

Havbruk er i rivande utvikling og me er med på å gi aktørane i bransjen gode idear og gjennomtenkte løysingar.

Me har i fleire tiår levert komplette løysingar for havbruk og fiskeoppdrett. Våre kundar spenner frå innovative, små bedrifter til det største oppdrettsselskapet i verda. Vår fremste oppgåve er å vere med og utvikle og levere løysingar som gir høg oppetid på produksjon, og god utvikling og helse for fisken.

Skip og fiskefartøy

Skip og fiskefartøy er satsingsområde og VVS BØMLO har gjennom over tjue år laga løysingar for denne marknaden.

Vårt team planlegg, prefabrikerer og monterer både enkle og avanserte installa­sjonar ombord. Det gjeld t.d. RSV-anlegg, system for kjøling, pumper, røyr og ventilar. – Og sjølvsagt arbeider me med røyrlegging i bad, bysser og våtrom om bord.

Solide røyrsystem som toler dei røffe eksponeringane for salt sjø og har lang levetid blir prefabrikert i vår verkstad. Det gir minimalt med avbrekk i arbeidet når me kan ta mål, produsera og montera med full kontroll sjølv. På den måten sparer me også kundane for unødige kostnader ved å utnytta dødperiodar for skipet.