Velkommen til VVS Bømlo!

Vårt mål er at det du driv med skal blomstra og utvikla seg, mellom anna fordi du har fått dei beste løysingane innan våre fagområde. La oss komma i dialog med deg tidleg, gjera ein god jobb på planleggingssida og tilføra vår fagkompetanse heile vegen frå idéarbeidet tek til og fram til alt er på plass i prosjektet.

Grønt skifte

Berekraft og miljøavtrykk er viktige faktorar i alle bransjar og samfunnsområde. Kvar kjem energien frå og forureinar han? Dagens energiprisar aktualiserer dette ytterlegare i forhold til innsparingar og meir effektiv energibruk.