Del badedraumen din med oss…

so kan me gjera deg sanndrøymt!

Velkommen innom til oss!

Dei gode løysingane kan me finna ilag.

VELKOMMEN TIL EIT MØTE! Å komma saman og snakka om behov og løys­ingar gir betre resultat for våre kundar. Jo tidlegare dess betre, ein god samtale tidleg i planleggings­fasen kan spare tid og få løysinga inn i budsjettet slik at ein unngår «ekstra­­utgifter» i etterkant. Vår fag­­kompe­tanse blir nytta betre og din draum kan enklare bli ein realitet. Send oss ei melding eller ring, så avtaler me møte­tid!

1 + 14 =

Løys reknestykket for å vise at du er eit menneske ­­og ikkje ein robot.
ME I VVS BØMLO er opptatt av å finna den løysinga du ynskjer og drøymer om. Det gjer me best med å setja oss ilag og få ein god samtale. Med vår lange erfaring og faglege kunnskap kombinert med din draum og behov kan me planlegga godt og laga rette budsjett for prosjektet ditt. Det er ein stor fordel i møte med byggefirma og bank. Trykk på knappen over slik at me kan møtast!

LUN OG KOMFORTABEL bustad og god fyringsøkonomi er fordelar med våre energi­effektive oppvarmingsløysingar. I tillegg gir dei betre inneklima og heller ingen synlege komponentar i romma som begrensar t.d. møbleringa. Ved god planlegging kan det bety merkbare innsparingar kvart einaste år som både sparer miljøet og betrar inneklima. Me har ideane, fagkunnskapen og eit ekte ynskje om å hjelpa deg med å finna den beste løysinga for deg.

ARBEID I BUSTADAR betyr for oss både gode bade­- og våtromsløysingar i nye hus, og opp­graderingar og renovering av eldre hus. Me vil gjerne oppfylla draumen din! Me brukar berre leverandørar som har produkt me kan stå inne for. Under ser du nokre av leverandørane våre. Sjå gjerne leverandørsida vår for enno fleire.

LUPO er vårt system for optimal samhandling, forståelse og kvalitet av vår leveranse.
Det er ein 360° observasjon med fokus på kundebehov, løysing og kontroll på prosjektet gjennomføringsmessig og økonomisk.

LUPO er vårt system for optimal sam­handling, forståelse og kvalitet av vår leveranse. Det er ein 360° observasjon med fokus på kunde­behov, løysing og kontroll på prosjektet gjennomførings­messig og økonomisk.

ME KJEM TIL DEG

og ser på ditt prosjekt. Heilt uforpliktande og kostnadsfritt går me igjennom din draum og dine ynskje. Til tidlegare du tek kontakt med oss, dess betre løysningar får me til i lag. Me lyttar til deg, og kjem med forslag til løysning med økonomisk oversikt.

AVKLART PRIS & BUDSJETT,

veit me er viktig for deg som privatkunde. Hos VVS Bømlo får du tilbod med pris og føresetnadar, og dersom det blir endringar i prosjektet vil me avklare kostnaden i forkant når det er mogleg. Rekninga frå oss skal ikkje koma som noko overrasking.

LYTTANDE FAGFOLK

Du veit korleis du vil ha det – me veit kva som må til. Me lyttar til dine ynskje og finn løysingar som passar for deg. Kommunikasjon er viktig for oss, så me held kundane våre løpande orientert om kva som skal gjerast, kva som er gjort og kva som gjenstår.
VELKOMMEN TIL EIT MØTE! Å komma saman og snakka om behov og løysingar gir betre resultat for våre kundar. Jo tidlegare dess betre, ein god samtale tidleg i planleggings­fasen kan spare tid og få løysinga inn i budsjettet slik at ein unngår «ekstra­utgifter» i etterkant. Vår fag­­kompe­tanse blir nytta betre og din draum kan enklare bli ein realitet. Send oss ei melding eller ring, så avtaler me møte­tid!

7 + 7 =

Løys reknestykket for å vise at du er eit menneske ­­og ikkje ein robot.

KONTAKT­­INFORMASJON

Tlf: 53 42 84 80
post@vvsbomlo.no
­

Hollunds­­dalen 7 ­
5430 Bremnes | Bømlo

OPNINGSTID

Måndag:­
Tysdag:­
Onsdag:­
Torsdag:­
Fredag:­
Laurdag:­
Sundag:
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
Stengt­
Stengt

Butikken vår

Me har butikk og lokaler i Hollundsdalen, velkommen innom!

KONTAKT­­INFORMASJON

Tlf: 53 42 84 80 ­post@vvsbomlo.no­

Hollunds­­dalen 7
5430 Bremnes

OPNINGSTID

Måndag:­
Tysdag:­
Onsdag:­
Torsdag:­
Fredag:­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­
07.00-15.30­

Butikken vår

Me har butikk og lokaler i Hollundsdalen, velkommen innom!